“Стройремонт 1992” ООД

Административен Адрес:
1461243924_home_house гр. Сливен, ул. “Драган Цанков” 7Б
Партер, Офис №2
phone_telephone_call тел./факс: +359 444 14 111

Електронни пощенски адреси:
office@stroiremont.netemail_envelope
stroiremont_sl@abv.bgemail_envelope

Мобилни Телефони:
telephone_call_contact+359 888 765 308 – Управител
telephone_call_contact+359 879 166 112 – Технически отдел
telephone_call_contact+359 889 261 757 – Счетоводен отдел

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение