„СТРОЙРЕМОНТ 1992“ ООД е законен правоприемник на ЕТ „Стройремонт – Йорго Йоргов“.

ЕТ „Стройремонт – Йорго Йоргов“ е създадена през далечната хиляда деветстотин  деветдесет и втора /1992/ година.

Вече повече от 25 години, ЕТ „Стройремонт – Йорго Йоргов“, а съответно вече и „СТРОЙРЕМОНТ 1992“ ООД /като негов законен правоприемник/, е неизменна част от строителния бранш в гр. Сливен и региона.